Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 1.438
Kế hoạch GD năm học 2018 2019

Kế hoạch GD năm học 2018 2019

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 số 02/MNLH ngày 15 tháng 08 năm 2018 của trường Mầm non  Lai Hòa.- Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non Lai Hòa Bộ phận chuyên môn đề ra xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ năm học 2018-2019 như sau: